Civil Rights Defenders vrši upis četvrte generacije Škole branitelja i braniteljki ljudskih prava.

Škola je namenjena studentima/kinjama društvenih nauka, mladim pravnicama/ima, novinarima/kama, kao i aktivistima/kinjama organizacija civilnog društva i svima ostalima koji imaju nameru da se profesionalno angažuju u organizacijama za ljudska prava. Naši predavači/ce su istaknute profesori/ke iz Srbije i regiona, aktivisti/kinje za ljudska prava, predstavici međunarodne zajednice sa radnim iskustvom na Balkanu, kao i eksperti/kinje iz oblasti ljudskih prava u najširem smislu.

Više o školi možete pronaći na ovom linku: http://www.najstudent.com/programi-za-studente/skola-branitelja-ljudskih-prava-5352