Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, u okviru Antikorupcijske akademske incijative za Jugoistočnu Evropu (Anti-Corruption Academic Initiative, ACAD), organizuje za studente svih nivoa studija poseban kurs – Antikorupcijski praktikum (Anti-Corruption Practicum) – na engleskom i srpskom jeziku, koji će se baviti normativnim i institucionalnim okvirom borbe protiv korupcije, kao i aspektima primene u praksi.

Praktikum će obuhvatiti tematske celine kao što su predstavljanje antikorupcijskih međunarodnopravnih standarda (Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije i regionalni mehanizmi), domaćih normativnih trendova  i institucionalnih rešenja  (aspekti prevencije i represije),  ali i  utvrđivanje uloge istraživačkog novinarstva u borbi protiv korupcije, kao i obaveza privatnih kompanija da usaglase svoje poslovanje sa antikorpcijskim načelima. Očekuje se da će studenti, nakon uvida u praktične aspekte funkcionisanja normativnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije lakeše usvajati i teorijska znanja iz ove i srodnih oblasti.

Predavanja će se održati  u periodu od 09.11.2017. do 21.12.2017. godine  –  tačno  vreme i mesto održavanja predavanja biće objavljeni naknadno.

Studenti zainteresovani za kurs treba da se prijave Oliveri Purić (puriceva10@gmail.com) najkasnije do 1. 11. 2017. godine, kako bi dobili  uputstva i materijale za pohađanje  predavanja.

Pohađanje kursa biće ubeleženo u indeks kao vannastavna aktivnost, odnosno u dodatak diplomi.