Poštovane koleginice i kolege,
u sredu 2. novembra 2016. godine počinju vežbe na predmetu Svojinsko pravo.
Sve potrebne informacije o predmetu, predavanjima i vežbama možete pronaći na stranici  predmeta: https://sites.google.com/a/pra .

Za sva pitanja u vezi sa vežbama na predmetu Svojinsko pravo možete se obratiti rukovodiocu vežbi doc. dr Jeleni Simić: jelena.simic@pravnifakultet.rs