Ako ste student/kinja našeg fakulteta i položili ste ispit iz predmeta Porodično pravo, ukoliko ste spremni za izazove pravne prakse, želite da se već sada oprobate u praktičnim pravnim veštinama i da pritom pomognete ljudima kojima je pravna pomoć potrebna,

Pozivamo vas da u utorak, 3. novembra 2020. godine u 17h dođete u Veliku salu našeg fakulteta i postanete deo tima

KLINIKE ZA PORODIČNO PRAVO
Pravnog fakulteta Univerziteta Union

U okviru programa Klinike za porodično pravo bićete u prilici da sarađujete i družite se sa našim eminentnim stručnjacima i steknete znanja iz oblasti:

  • Pravne analize slučaja i pisanja pravnih dokumenata
  • Pravne etike
  • Veština komunikacije i intervjuisanja klijenta

Za sva pitanja zainteresovani studenti mogu da se obrate doc. dr Jeleni Arsić u prostorijama fakulteta ili putem email adrese jelena.arsic@pravnifakultet.rs

Poziv