Upis u narednu godinu studija i obnava godine vršiće se u Studentskoj službi Fakulteta od  8. do 15. oktobra, u vremenu od 9.00. do 17.00. časova.

Za upis je potrebno:

  • popunti 2 šv obrasca
  • uplatiti školarinu
  • uplatiti 10 evra na ime troškova upisa i osiguranja

Sve uplate izvršiti na račun: 160-322641-19.

Informacije (upis) – Akademska godina 2018/2019