Walter Perkel, pravni savetnik Ambasade SAD u Beogradu i Federalni tužilac SAD, u ponedeljak, 18. marta 2019. godine održaće predavanje na temu „Uloga javnog tužioca u pravu SAD“ (srednja sala, od 16.00 do 17.45 h).

Prisustvo studenata koji slušaju Krivično procesno pravo je obavezno. Prevod sa engleskog jezika je obezbeđen.