Poštovani,

ostvarujući ulogu vaspitnog, a ne samo obrazovnog sistema, sa Studentskim parlamentom dogovoreno je radno angažovanje dvadesetak studenata, koji će volontirati na ulepšavanju zgrade Fakulteta (farbanje prozora, vrata i sl.).