Vežbe iz Trgovinskog prava, koje po rasporedu treba da se održe u ponedeljak 12. marta u 16,00 časova i u utorak, 13. marta u 14h  se otkazuju.  Sledeće vežbe (19. i 20. marta) se održavaju po predviđenom rasporedu.