Studenti koji ne ispunjavaju uslov za overu semestra u pogledu ispunjenih predispitnih obaveza (prikupljenih potpisa) mogu se javiti prodekanu za nastavu u sledećim terminima:

  • 19.12.2017. godine u periodu od 12 do 14 časova (prodekanski kabinet na II spratu)
  • 20.12.2017.godine u periodu od 12 do 14 časova (prodekanski kabinet na II spratu)