Obaveštavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Obligaciono pravo kod prof. dr. Monike Milošević, da im pored termina za polaganje kod prof. dr Katarine Ivančević stoje na raspolaganju i termini kod prof. dr Dušana Kitića i to:

  • 11.06. sa početkom u 12h,
  • 18.06. sa početkom u 12h,
  • 25.06. sa početkom u 12h.