Pravni fakultet Univerziteta Union u saradnji sa advokatskom kancelarijom Studio legale Marco Tavernese iz Rima, organizuje studijsko putovanje u Rim u periodu 1.7. – 10.7.2018. godine.

U toku boravka u Rimu, studenti će učestvovati u radu advokatske kancelarije koja je specijalizovana za radne sporove, kao i posetiti Agenciju za medijaciju Republike Italije.

Za studijsko putovanje mogu konkurisati svi aktivni studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Union koji su položili ispit Radno pravo i poseduju napredni konverzacijski nivo znanja italijanskog jezika. Provera poznavanja italijanskog jezika biće organizovana u toku sledeće nedelje (28.05. – 01.06.2018.).

Smeštaj u Rimu je organizovan, dok studenti plaćaju troškove putovanja i druge troškove.

Rok za prijavu je petak, 25.5.2018. godine u 18h. Prijave slati na mejl adresu:  mario.reljanovic@pravnifakultet.rs.