Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalazi se ponuda Komercijalne banke za studente Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu za mogućnost plaćanja školarine putem studentskih kredita.

Ponuda
Studentski kredit (period otplate 12 meseci)
Studentski kredit (period otplate 36 meseci)