Zainteresovani studenti za učešće u simulaciju suđenja u građanskim i krivičnim stvarima se mogu prijaviti prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 10.02.2018. godine, a termini pripreme će biti naknadno dogovoreni.

Za učešće se mogu prijaviti studenti koji su položili odgovarajuće predmete iz građanske/krivične materije ili su ih odslušali (ili slušaju procesne predmete u ovoj školskoj godini). U prijavi je potrebno navesti položene građanske/krivične predmete i dobijene ocene.