JAVNI POZIV

Seminar u Novom Pazaru:

“Suočavanje s prošlošću: Uvod u tranzicionu pravdu sa posebnim osvrtom na suđenjnja za ratne zločine i praksu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog suda pravde (MSP)”

Lokacija: Novi Pazar

Datum: 24 – 27. jul 2018. godine

Seminar je namenjnjen studentima završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta širom Srbije, podmlacima političkih partija, mladim licima zaposlenim u državnoj upravi, medijima i aktivistima organizacija civilnog društva.

Na seminaru će se govoriti o sledećim temama:

  • opšti pregled mehanizama tranzicione pravde
  • komisije za istinu
  • reparacije
  • MKSJ i MSP, sa posebnim osvrtom na sudske postupke u vezi sa ratnim dešavanjnjima na teritoriji Srebrenice
  • domaća suđenjnja za ratne zločine
  • rodno zasnovano nasije i seksualno nasiljlje u oružanim sukobima.

Među predavačima će biti domaći i regionalni eksperti iz oblasti tranzicione pravde, istorije, međunarodnog javnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog krivičnog prava.

Misija OEBS-a u Srbiji snosi troškove prevoza, smeštaja i hrane za polaznike seminara. Prijava je ograničena na kanidate koji trenutno borave u Srbiji.

Prijava: Molimo da Vašu biografiju i motivaciono pismo dostavite na gojko.pantovic@osce.org do 8. jula 2018. godine. U biografiji navesti i seminare, škole i radionice koje je kandidat/kandidatkinjnja pohađao/la, kao i političke i/ili društvene aktivnosti u kojima je kandidat/kandidatkinjnja učestvovao/la.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Gojku Pantoviću i Veliboru Ristiću na imejl adrese : gojko.pantovic@osce.org i velibor.ristic@osce.org.