Poštovane koleginice i kolege,

na stranama predmeta u materijalima za vežbe postavljeni su materijali potrebni za pisanje Rešenja u postupku zbog smetanja državine, kao i tužbe zbog smetanja državine.

Ko želi, može napisati rešenje i tužbu koji nose najviše po 5 predispitnih poena. Tužbe i rešenja možete poslati do 1.3.2019. na aleksa.radonjic@pravnifakultet.rs.

Srdačan pozdrav i srećni praznici!