Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Nasledno pravo održanog 05.04.2018. godine.

Rezulati (kolokvijum) – Nasledno pravo (05.04.2018.)