Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu su rezultati kolokvijuma iz predmeta Svojinsko pravo održanog 12.04.2017. godine.

Rezultati (II kolokvijum) – Svojinsko pravo