Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Svojinsko pravo održanog 24.12.2018. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Svojinsko pravo (24.12.2018.)