Poštovane koleignice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja možete preuzeti rezultate kolokvijuma iz predmeta Nasledno pravo održanog 06.04.2017. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Nasledno pravo (06.04.2017.)