Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Medicinsko pravo.

Rezultati (kolokvijum) – Medicinsko pravo