Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Međunarodno privatno pravo.

Rezultati (kolokvijum) – Međunarodno privatno pravo