Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Krivično pravo – opšti deo, održanog 27.11.2017. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Krivično pravo-opšti deo (27.11.2017.)