Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

U priologu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Arbitražno pravo održanog 04.11.2019. godine.

Rezultati