Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se reziltati ispita iz predmeta Uvod u ekonomiju održanog 18.04.2017.godine.

Rezultati (ispit) – Uvod u ekonomiju (18.04.2017.)