Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati ispita iz predmeta Pravo informacionih tehnologija, održanog u ispitnom roku “Septembar II”.

Rezultati (ispit) – Pravo informacionih tehnologija (Septembar II)