Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati ispita iz predmeta Pravo informacionih tehnologija održanog 10.10.2017. godine.

Rezultati (ispit) – Pravo informacionih tehnologija (10.10.2017.)