Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati ispita iz predmeta Pravo informacionih tehnologija održanog 04.07.2017. godine.

Rezultati (ispit) – Pravo informacionih tehnologija (04.07.2017.)