Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati ispita iz predmeta Pravo infomracionih tehnologija održanog 06.03.2018. godine.

Rezultati (ispit) – Pravo informacionih tehnologija (06.03.2018.)