Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati ispita iz predmeta Pravo informacionih tehnologija održanog 17.11.2017. godine.

Rezultti (ispit) – Pravo informacionih tehnologija (17.11.2017.)