Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati ispita iz predmeta Pravo informacionih tehnologija održanog 08.11.2017. godine.

Rezultati (ispit) – Pravo informacionih tehnologija (08.11.2017.)