Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Radno pravo, održanog 15.05.2018. godine:

  • 105/2014   4 1/2 boda
  • 162/2014   3 1/2 boda
  • 123/2015   8 bodova
  • 136/2016   6 bodova
  • 079/2017   1 bod
  • 117/2017   8 1/2 bodova