Poštovane studnetkinje i poštovani studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Pravna informatika održanog 16.05.2018. godine.

Rezultati (kolkovijum) – Pravna inforamtika (16.05.2018.)