Poštovani i poštovane,

U prilogu ovog obaveštenja nalazi se Redosled kandidata koji su položili test Opšte informisanosti i sklonosti pravu u 1. terminu julskog upisnog roka školske 2017/2018 godine.

Redosled kandidata (test) – Opšta informisanost i sklonost pravu (1. termin, jul 2017.)