Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obog obaveštenja nalazi se raspored konsultacija predmetnih nastavnika za studente osnovnih akademskih studija u periodu od 21.08. do 30.09.2017. godine.

Raspored (konsutlacije) – 21.08.-30.09.2017. godine