Poštovane koleginice i kolege,

Raspored ispita po broju indeksa u Aprilskom ispitnom roku se nalazi u prilogu.

Raspored ispita po broju indeksa u Aprilskom ispitnom roku