Poštovane studentkinje i studenti PFUUB,

Na sajtu Fakukteta objavljeni su rasporedi ispita za sve ispitne rokove do kraja školske 2019/2020. godine, zaključno sa septembar II ispitnim rokom.

Molimo Vas da imate u vidu da na ispite nećete moći izaći ukoliko niste ispunili predispitne obaveze određene od stane predmetnih nastavnika i ukoliko niste u vreme određenog ispitnog roka isplatili sve dospele finansijske obaveze prema Fakultetu.

Predispitnih obaveza oslobođeni su samo oni koju studiraju uz rad pod uslovom da im je u index upisano da su oslobođeni od dolaska na nastavu.

Zbog nove baze, koja prati ispunjavanje ovih uslova, prijava ispita će moći da se vrsi samo neposredno pred pocetak svakog roka, a ne znatno ranije unapred. Molimo Vas da to imate u vidu i da na vreme počnete da se pripremate za svaki rok, šodno terminima koji su Vam od danas poznati.

Pomeranje ispitnog termina biće moguće bez naknade u slučaju preklapanja ispita ili ispita koji su predviđeni dan za danom, a u ostalim slučajevima moguće će biti pomeriti ispitni termin samo uz uplatu odgovarajuće finansijske naknade, shodno Cenivniku PFUUB.

Za sva dodatna pitanja obratite se Studntskoj službi i sekretaru PFUUB Ivani Ilić.

Prodekanica , prof. dr Violeta Besirević