U periodu od 16.07. do 17.08.2018. godine, sve stručne službe Fakulteta, radiće sa skraćenim radnim vremenom od 10h do 14h.