Od 9.00 do 15.00 časova 16. aprila. Od 9.00 do 17.00 časova 17. i 18. aprila. Čitaonica je otvorena kao i obično od 9.00 do 22.00.