Od 15. jula do 16. avgusta: 10.00-14.00 č.
Od 19. do 30. avgusta: 8.30-17.00.
Od septembra: 8.30-20.00

Čitaonica je stalno otvorena od 9.00 do 22.00.