15. i 16. aprila 9.00 – 15.00 č.

Čitaonica će biti otvorena kao i obično od 9.00 do 22.00.