Od 8. do 19. oktobra radno vreme je 9.00 – 15.00 č. Naknadno će biti istaknuto obaveštenje o datumu vraćanja na radno vreme do 20.00 č.

Čitaonica će biti otvorena kao i obično od 9.00 do 22.00.