U periodu od 03.07. do 07.07.2017. godine i od 21.08. do 26.08. 2017. godine čitaonica i biblioteka će raditi do 17:00 časova.

Od 10.07. do 18.08. čitaonica i biblioteka će raditi do 15:00 časova.

Radne subote: 01.07. i 26.08.2017. godine, od 11.00 do 15.00 časova.

Na raspolaganju će vam u navedenim periodima, (nakon označenog radnog vremena čitaonice i biblioteke) do 22:00 časa, biti učionica br. 4 (a po potrebi i neka druga) koja će biti klimatizovana.