Konsultacije kod doc. dr Tamare Matović će se u zimdkom i letnjem terminu održavati u novom terminu i to petkom u vremenu od 10 do 12 časova, u kabinetu broj 2.