Ispiti iz Krivičnog prava (opšti i posebni deo) i Prekršajnog prava će se održati (umesto 27. 8.) 30. 8.
2019. god. s početkom u 10.00 h, u učionici 3.

Ispiti iz Krivičnog procesnog prava i Kriminologije će se održati (umesto 27. 8.) 30. 8. 2019. god. s
početkom u 12.00 h, u učionici 3.