Ispiti kod prof. dr Nataše Mrvić-Petrović zakazani za 15.01.2019. godine, odlažu se i biće održani 29.01.2019. godine sa početkom u 15 časova.