Ispiti iz predmeta Krivično i privredno kazneno pravo, Krivično pravo (Opšti deo) i Krivično pravo (Posebni deo) kod prof. Slađane Jovanović, zakazani za 14.09.2017. godine u 12:00 časova, odlažu se i biće održani 19.09.2017. godine sa početkom u 10:00 časova.