Poštovane koleginice i kolege,

Ispit iz Intelektualne svojine zakazan za 07.03.2018. godine sa početkom u 12:00 časova, pomera se i održaće se istog dana sa početkom u 14:00 časova.