Predavanja iz predmeta Bankarsko pravo planirana za 11.10.2019. godine počeće u 9 časova.

Sva naredna predavanja iz predmeta Bankarsko pravo koja se održavaju petkom, počinjaće u 10 časova umesto do sada planiranih 11 časova.