PRIJAVA ISPITA

APRILSKI ROK

PRIJAVA ĆE SE OBAVITI

20.03.2017. i 21.03.2017. godine

od 11h do 14 h

ISPITE PRIJAVLJUJU STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO “STAROM” PLANU I PROGRAMU (2002) A ISPIT POLAŽU DRUGI PUT.

STUDENTI KOJIMA JE OSTAO 1 ILI 2 ISPITA DO KRAJA BEZ OBZIRA NA PLAN I PROGRAM

STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO BOLONJI ISPITE  IZ ZIMSKOG SEMESTRA NE PRIJAVLJUJU (AUTOMATSKI SU PRIJAVLJENI) A DVOSEMESTRALNE I ISPITE IZ LETNJEG  SEMESTRA MORAJU DA PRIJAVE UZ UPLATU OD 10e

APSOLVENTI PO BOLONJI NE PRIJAVLJUJU ISPITE VEĆ ĆE IM SVE BITI AUTOMASTKI PRIJAVLJENO  UKOLIKO SU PRODUŽILI APSOLVENTSKI STAŽ. U SUPROTNOM NEĆE BITI RASPOREĐENI.

APSOLVENTI PO STAROM PLANU I PROGRAMU   NE PRIJAVLJUJU ISPITE VEĆ ĆE IM SVE BITI  AUTOMATSKI PRIJAVLJENO UKOLIKO SU   PRODUŽILI APSOLVENTSKI STAŽ. U SUPROTNOM NEĆE BITI RASPOREĐENI.

USLOV ZA PRIJAVU ISPITA JE:

REDOVNI STUDENTI

UPLAĆENO 60% ŠKOLARINE

APSOLVENTI MORAJU PRODUŽITI APSOLVENTSKI STAŽ 20. 21. i 22. MARTA A NAJKASNIJE DO 1. APRILA

UPLATITI ¼ (ČETVRTINU) ŠKOLARINE I POPUNITI 1 ŠV OBRAZAC