Vreme prijave ispita:
Prijava ispita za junski ispitni rok počinje 20.05.2019. godine i traje do 23.05.2019. godine. Studenti u junskom ispitnom roku mogu polagati ispite iz predmeta koji su iz zimskog semestra, letnjeg semestra kao i ispite iz predmeta koji su dvosemestralni.

Način prijave ispita:
Usled prelaska na novi informacioni sistem prijava ispita za junski rok vršiće se u prostorijama Fakulteta. Studenti će na šalteru skriptarnice moći da preuzmu obrazac za prijavu ispita. Popunjeni obrazac za prijavu potrebno je ubaciti u sandučiće namenjene za prijave koji se nalaze u holu ispred srednje i velike sale (apsolventi svoje prijave ubaciju u sanduče za 4. godinu). Studenti koji plaćaju prijavu ispita potrebno je da uz obrazac za prijavu ispita prilože i uplatnicu sa uplaćenim iznosom za prijavu.

Uslovi za prijavu ispita:
Da bi studenti mogli da izvrše prijavu ispita potrebno je da su izmirili celokupnu školarinu. Studenti koji plaćaju prijavu ispita potrebno je i da si izvršili uplatu za istu.

Instrukcije za uplatu:
Primalac: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Goce Delčeva 36, Beograd
Svrha uplate: Prijava ispita
Račun primaoca: 160-322641-19
Poziv na broj: broj indeksa